42.04614, -8.64446
09/04/2021
14 de Abril Miércoles II de Pascua, feria
Beato Pedro González «Telmo», religioso presbítero 
Beata Isabel Calduch Rovira, virgen y mártir

Santos Tiburcio, Valeriano y Máximo, mártires
Santas Bernice, Prosdoca y Domnina, mártires
San Frontón, abad
San Asaco de Elphin, obispo
Santa Tomáide, mártir
San Lamberto de Lyon, abad y obispo
San Juan de Montemarano, obispo
San Bernardo de Tiron, abad
San Benito de Aviñón, laico
Santa Lidvina, virgen
Beato Lucien Botovasoa, mártir